MOŽNOSTI FINANCOVANIA

Financovanie obnovy bytového domu


V rámci komplexnosti našich služieb pre Vás radi navrhneme optimálny variant financovania:
 
 1. Dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
  Dotácia je nenávratný finančný príspevok na odstránenie systémovej poruchy bytového domu vo výške 70 % z celkovej ceny. V tomto segmente máme bohaté skúsenosti so získaním podpory a 100 % úspešnosť podaných žiadostí. Bezplatne zabezpečíme úplný servis spojený so spracovaním a podaním žiadosti.
   
 2. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)
  V súčasnosti najrozšírenejšia forma  financovania kompletnej revitalizácie bytového fondu na území Slovenskej Republiky garantovaná štátom. V spolupráci s nami získate bezkonkurenčnú možnosť využiť ŠFRB, kde úroková miera poskytnutého úveru môže dosiahnuť až 0% s fixáciou na celú dobu splácania – 20 rokov.
   
 3. Komerčný úver z banky
  V prípade záujmu o rýchle získanie potrebných zdrojov na obnovu Vášho bývania sprostredkujeme výhodný úver z komerčnej banky. Táto alternatíva ponúka okamžite dostupné financie s možnosťou určenia doby splácania podľa požiadaviek a možností vlastníkov bytov.
   
 4. Splácanie obnovy cez nás
  Pri realizácií čiastkovej obnovy a nedostatku financií na Fonde prevádzky, údržby a opráv (FPúO) ponúkame bytovým domom možnosť úhrady zrealizovaných prác formou splátok. Splátkový kalendár vždy nastavíme individuálne podľa schopností splácania a výšky tvorby FPúO.