Murgašova 994, Kysucké Nové Mesto

Realizácia: 2022

Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie sokla pod terénom, zateplenie stropu a stien pri vstupe, rekonštrukcia okapového chodníka, výmena okien a dverí v spoločnom priestore bytového domu, nové prefabrikované lodžie