Rázusova 2304, 2-10 Martin

Realizácia: 2021

Rozsah prác: Odstránenie systémovej poruchy balkónov.