Rozkvet 2026, Považská Bystrica

Realizácia: 2021

Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu suterénu, odstránenie systémovej poruchy loggií, elektroinštalácia a bleskozvod, výmena rozvodov ZTI, okapový chodník, hydraulické vyregulovanie UK, stavebné úpravy v interiéri, výmena PVC