Majerská cesta 65, Banská Bystrica

Realizácia: 2021

Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa a strojovne výťahu, zateplenie stropov pivníc, obnova interiérov, odstránenie systémovej poruchy balkónov a lodžií