Ľ. Štúra 11, Beluša

Realizácia: 2021

Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa strojovní výťahov, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, zateplenie stropu suterénu, oprava okapového chodníka, pokládka dlažby vonk. schodísk, výmena rozvodov ZTI a plynu, odstránenie systémovej poruchy balkónov