E. Geromettu 978, Bytča

Realizácia: 2020


Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, zateplenie a hydroizolácia strechy, zateplenie stien a stropu v  suteréne a v zádverí, hydraulické vyregulovanie systému UK, odstránenie systémovej poruchy balkónov, výmena spoločných rozvodov, elektroinštalácia, bleskozvod, výmena ležatého rozvodu vody, iná modernizácia, vybudovanie nových lodžií, zasklenie lodžií