Pod Kaštieľom 645 DCA

Realizácia: 2020

Rozsah prác - zateplenie štítových stien