Gorkého 7, Prievidza

Realizácia: 2020

Rozsah prác: výmena rozvodov ZTI (52 bytov), výmena PVC na chodbách a schodiskách