Ľ. Štúra 10, Beluša

Realizácia:2020

Rozsah prác: Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, zateplenie strojovní výťahov, rekonštrukcia odkvapového chodníka, zateplenie stropu suterénu, výmena rozvodov ZTI, rekonštrukcia vonkajších schodísk