Ľ. Štúra 9, Beluša

Realizácia: 2020

Rozsah prác: Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa, zateplenie strojovní výťahov, zateplenie stropu suterénu, oprava odkvapového chodníka, výmena rozvodov ZTI a plynu, výmena výťahov