I. Textorisovej 9-17, Martin

Realizácia: 2019

Rozsah prác: zateplenie schodiskových šácht, odstránenie systémovej poruchy balkónov a lodžií (90 ks), výmena rozvodov ZTI, výmena spoločnej elektroinštalácie, zasklenie lodžií, odkvapový chodník, modernizácia interiérov, modernizácia vstupov a prístupových plôch, výmena výplní otvorov