1.Mája Považská Bystrica

Realizácia:2019

Rozsah prác: náter strechy a komínov