Záhradná 152, Ladce

Realizácia: 2019

Rozsah prác: hydroizolácia strechy, zateplenie obvodového plášťa strojovne, výmena okien a dverí, výmena a doplnenie odkvapového systému, prekládka antén.