U Duba 148, Lednické Rovne

Realizácia: 2018, Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémovej poruchy balkónov, zateplenie stropov suterénu, okapový chodník