STRED 55, Považská Bystrica

Realizácia: 2018, Rozsah prác: zateplenie obvodového plášťa, výmena schodísk s výmurovkou, odstránenie systémovej poruchy logií, výmena výťahov, výmena rozvodov ZTI, okapový chodník, zateplenie sokla pod terénom