SNP 1280, Považská Bystrica

Realizácia: 2014, Rozsah prác: obnova vstupných schodísk