Kontakt

 

Sídlo a fakturačné údaje:


BUILDING SK, s.r.o.

Námestie SR 23
014 01 Bytča


IČO: 46 291 121
IČ DPH: SK2023317648

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 55165/L
 

Kontakt obchodné oddelenie:


+421 910 634 514Kontakt konateľ:


+421 904 762 778